အကန္႔အသတ္မရွိ အေကာင့္

Forex ေစ်းကြက္ကိုေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေအာင္ျမင္ဆုံးထိပ္တန္းကစားသမားမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါတယ္ ။

ကုန္သြယ္မႈ သက္မွတ္ခ်က္မ်ား

  • အစဦး စရံေငြ $500
  • spread(ဝယ္ေစ်း၊ေရာင္းေစ်း ကြာျခားခ်က္) စီးေျမာေနေသာ(ပုံေသမဟုတ္ေသာ) spread 0,2 pip မွစ၍
  • ေကာ္မရွင္ ၀$
  • Leverage ၁:၅၀၀ အထိ
  • အမ ် ားဆံုးဖြင့္နိုင္ေသာ ေအာ္္ဒါအေရအတြက္နွင့္ ဆိုင္းင့ံထားနိုင္ေသာေအာ္​ ္ဒါအေရအတြက အကန္႔အသတ္မရိွ
  • ေအာ္ဒါ ပမာဏ ၀,၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ( ၀,၁ မွစ၍ )
  • Market Execution တဒဂၤသာ, ECN

အေကာင့္အမ်ိဳးအစားအားလုံးဟာေအာက္ပါ အေရာင္းအဝယ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။: ေငြေၾကးအတြဲ ၈၄ မ်ိဳး ႏွင့္ သတၱဳ ၆ မ်ိဳး(ေရႊ ႏွင့္ ေငြ)

အသံုးဝင္ေသာကိရိယာမ်ားပိုမိုရွာေဖြရန္

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။