အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

Forexေလာကမွာသင့္အတြက္အေကာင္းဆံုးအခြင့္အလမ္းမ်ား

FBS ျဖင့္အတူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လြယ္ကူၿပီးအက်ိဳးအျမတ္ပါျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေရာင္းအဝယ္အေျခအေနစိတ္ကူးစိတ္သမ္းမ်ား ဖန္းတီးၿပီး ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈသာမက ၄င္းတို႔၏ Forex အက်ိဳးေက်းဇူးမွားကိုပါ အျမင့္ဆံုးေရာက္ရွိရန္ အထူးပရိုမိုးရွင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ကုန္လြန္ခဲ့သည္။ သင္ဟာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ broker တစ္ခုကိုရွာေနသည္ဆိုပါက သင္ေနာက္ဆံုးေတာ့ တစ္ခုေတြ႔ရွိသြားၿပီဟု သင့္အတြက္သတင္းေကာင္းတစ္ခုေပးပါရေစ။

၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ FBS ေဖာက္သည္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ထာဝရရွိေနၾကသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ FBS ကိုေရြးခ်ယ္သလဲ။

  • ထိုက္တန္မႈ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေနေသာ broker
  • Forex တြင္ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား
  • ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အျမတ္အစြန္းထြက္သည့္ ေအာ္ဒါမ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္ၿပီးျပည့္စံုေနျခင္း
  • အျမင့္ဆံုးအရည္အခ်င္းရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔အစည္။
  • သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ထိုက္ေသာ ေဖာက္သည္မ်ား

ဤအရာေတြကသင့္အတြက္မည္ကဲ့သို႔ဆိုလိုသလဲ။

အေရာင္းအဝယ္အတြက္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

အခမဲ့စရံေငြအာမခံ

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေသာ အေရာင္းအဝယ္ကိရိယာမ်ား

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေသာ အေရာင္းအဝယ္ကိရိယာမ်ား

ပံုမွန္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သိသာထင္ရွားေသာမိတ္ဆက္ေကာ္မရွင္ : lot တစ္ခုခ်င္းအတြက္ေဒၚလာ ၈၀ အထိ

၂၄/၇ အရည္အေသြးျပည့္ဝန္ေဆာင္မႈ

အေရာင္းအဝယ္သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ပူးေပါင္းလက္တြဲသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္

FBS သည္အေကာင္းဆံုး အေရာင္းအဝယ္အေျခအေနမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

အနိမ့္ဆံုး စရံေငြေပးသြင္းမႈ ၁ ေဒၚလာ Spreads ၀ pip မွ အနိမ့္ဆံုးေအာ္ဒါပမာဏ ၀.၀၁
Leverage ၁:၃၀၀၀ အထိ Split-second execution ျပန္လည္ေစ်းေခၚမႈမရွိျခင္း

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

FBSသည္ IFSC (နိုင္ငံတကာေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႔) နွင့္ CySEC (Cyprus ေငြလဲ၀န္ေဆာင္မႈနွင့္ အာမခံမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႔) မ်ား၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီသည့္ လိုင္စင္ရအက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ပါသည္. ထိုလိုင္စင္မ်ားေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ထိုအဖြဲ႔မ်ားမွ စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မ်ားသည္ဘရုတ္ကာ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ရင္းနွီးျမွပ္နႈံသူမ်ား ထရိတ္ဒါမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးနိုင္မႈ လံုျခံဳစိတ္ခ်ယံုၾကည္ရမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေလ့ရွိသည္. ထို႔ေၾကာင့္ CySEC နွင့္ IFSCလက္မွတ္မ်ားရရွိထားျခင္းသည္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္နိုင္မည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္. ထိုေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ေငြေၾကးထည့္၀င္ရသည့္ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊မရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရွိသည္. ထို႔အျပင္ထိုအဖြဲ႔သည္ စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားရွိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ေလ့ရွိသည္.

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုလက္မွတ္မ်ားရရွိထားသည့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်နိုင္ပါသည္. ေဖာက္သည္မ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာေငြေၾကးဥပေဒမ်ား၏ အကာအကြယ္မ်ားကိုရရွိခံစားနိုင္မွာျဖစ္ပါသည္. FBSအေနျဖင့္လည္း ဥပေဒမ်ားနွင့္အညီေလးစားလိုက္နာကာ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားနည္းနည္းသမွ်နည္းေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနပါသည္.

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera