ပါတနာေကာ္မရွင္

Forex တြင္သင္၏အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံပါတနာမ်ားထံမွ အႀကီးမားဆံုးေကာ္မရွင္ ရရယူပိုင္ဆိုင္လိုက္ပါ!

ကိရိယာ
အေကာင့္အမ်ိဳးအစား

မိုက္ခရို အေကာင့္ LOT အလိုက္ USD
ျပားဂဏန္း(ဆင့္) အေကာင့္ LOT အလိုက္ US Cent
ပုံမွန္(စံ) အေကာင့္ LOT အလိုက္ USD
သုည spread အေကာင့္ LOT အလိုက္ USD
အကန္႔အသတ္မရိွ LOT အလိုက္ USD
ecn ECN

AUDCAD

Australian Dollar

Canadian Dollar

Lot ဆိုဒ္ AUD100000

40 10 10 10 5 3

AUDCHF

Australian Dollar

Swiss Franc

Lot ဆိုဒ္ AUD100000

40 10 10 10 5 3

AUDJPY

Australian Dollar

Japanese Yen

Lot ဆိုဒ္ AUD100000

40 10 10 10 5 3

AUDNZD

Australian Dollar

New Zealand Dollar

Lot ဆိုဒ္ AUD100000

40 10 10 10 5 0

AUDUSD

Australian Dollar

US Dollar

Lot ဆိုဒ္ AUD100000

15 10 10 10 5 3

Bitcoin

Bitcoin vs USD

Lot ဆိုဒ္ USD1

0 10 10 0 5 0

BRN

Brent Crude Oil

Lot ဆိုဒ္ USD1000

10 10 10 10 10 0

CADCHF

Canadian Dollar

Swiss Franc

Lot ဆိုဒ္ CAD100000

40 10 10 10 5 3

CADJPY

Canadian Dollar

Japanese Yen

Lot ဆိုဒ္ CAD100000

40 10 10 10 5 3

CHFJPY

Swiss Franc

Japanese Yen

Lot ဆိုဒ္ CHF100000

40 10 10 10 5 3

CNHJPY

Chinese Yuan

Japanese Yen

Lot ဆိုဒ္ CNH100000

15 10 10 10 5 0

DASH

DASH vs USD

Lot ဆိုဒ္ USD10

0 10 10 0 5 0

Ethereum

Ethereum vs USD

Lot ဆိုဒ္ USD10

0 10 10 0 5 0

EURAUD

Euro

Australian Dollar

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

20 10 10 10 5 3

EURCAD

Euro

Canadian Dollar

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

40 10 10 10 5 3

EURCHF

Euro

Swiss Franc

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

15 10 10 10 5 3

EURCNH

Euro

Chinese Yuan

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

15 10 10 10 5 0

EURGBP

Euro

British Pound

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

15 10 10 10 5 3

EURJPY

Euro

Japanese Yen

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

15 10 10 10 5 3

EURNZD

Euro

New Zealand Dollar

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

40 10 10 10 5 0

EURTRY

Euro vs Turkish Lira

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

0 10 10 0 5 0

EURUSD

Euro

U.S. Dollar

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

15 10 10 10 5 3

GBPAUD

British Pound

Australian Dollar

Lot ဆိုဒ္ GBP100000

40 10 10 10 5 3

GBPCAD

British Pound

Canadian Dollar

Lot ဆိုဒ္ GBP100000

40 10 10 10 5 3

GBPCHF

British Pound

Swiss Franc

Lot ဆိုဒ္ GBP100000

20 10 10 10 5 3

GBPJPY

British Pound

Japanese Yen

Lot ဆိုဒ္ GBP100000

20 10 10 10 5 3

GBPNZD

Great Britain Pound

New Zealand Dollar

Lot ဆိုဒ္ GBP100000

15 10 10 10 5 0

GBPUSD

British Pound

US Dollar

Lot ဆိုဒ္ GBP100000

15 10 10 10 5 3

LiteCoin

LiteCoin vs USD

Lot ဆိုဒ္ USD100

0 10 10 0 5 0

NZDCAD

New Zealand

Canadian Dollar

Lot ဆိုဒ္ NZD100000

40 10 10 10 5 3

NZDCHF

New Zealand

Swiss Franc

Lot ဆိုဒ္ NZD100000

40 10 10 10 5 3

NZDJPY

New Zealand

Japanese Yen

Lot ဆိုဒ္ NZD100000

40 10 10 10 5 3

NZDUSD

New Zealand Dollar

US Dollar

Lot ဆိုဒ္ NZD100000

15 10 10 10 5 3

USDCAD

US Dollar

Canadian Dollar

Lot ဆိုဒ္ USD100000

15 10 10 10 5 3

USDCHF

US Dollar

Swiss Franc

Lot ဆိုဒ္ USD100000

15 10 10 10 5 3

USDCNH

USA Dollar

Chinese Yuan

Lot ဆိုဒ္ USD100000

15 10 10 10 5 0

USDJPY

US Dollar

Japanese Yen

Lot ဆိုဒ္ USD100000

15 10 10 10 5 3

USDMXN

USA Dollar vs Mexican Peso

Lot ဆိုဒ္ USD100000

0 10 10 0 5 0

USDTRY

USA Dollar

Turkish Lira

Lot ဆိုဒ္ USD100000

0 10 10 0 5 0

WTI

WTI Crude Oil

Lot ဆိုဒ္ USD1000

10 10 10 10 10 0

XAGUSD

Silver

Lot ဆိုဒ္ USD100

80 10 10 10 5 0

XAUUSD

Gold Spot

Lot ဆိုဒ္ USD100

20 10 10 10 5 0

အေကာင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား

AUDCAD

Lot ဆိုဒ္ AUD100000

 • 40
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

AUDCHF

Lot ဆိုဒ္ AUD100000

 • 40
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

AUDJPY

Lot ဆိုဒ္ AUD100000

 • 40
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

AUDNZD

Lot ဆိုဒ္ AUD100000

 • 40
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 0

AUDUSD

Lot ဆိုဒ္ AUD100000

 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

Bitcoin

Lot ဆိုဒ္ USD1

 • 0
 • 10
 • 10
 • 0
 • 5
 • 0

BRN

Lot ဆိုဒ္ USD1000

 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 0

CADCHF

Lot ဆိုဒ္ CAD100000

 • 40
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

CADJPY

Lot ဆိုဒ္ CAD100000

 • 40
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

CHFJPY

Lot ဆိုဒ္ CHF100000

 • 40
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

CNHJPY

Lot ဆိုဒ္ CNH100000

 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 0

DASH

Lot ဆိုဒ္ USD10

 • 0
 • 10
 • 10
 • 0
 • 5
 • 0

Ethereum

Lot ဆိုဒ္ USD10

 • 0
 • 10
 • 10
 • 0
 • 5
 • 0

EURAUD

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

 • 20
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

EURCAD

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

 • 40
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

EURCHF

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

EURCNH

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 0

EURGBP

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

EURJPY

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

EURNZD

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

 • 40
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 0

EURTRY

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

 • 0
 • 10
 • 10
 • 0
 • 5
 • 0

EURUSD

Lot ဆိုဒ္ EUR100000

 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

GBPAUD

Lot ဆိုဒ္ GBP100000

 • 40
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

GBPCAD

Lot ဆိုဒ္ GBP100000

 • 40
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

GBPCHF

Lot ဆိုဒ္ GBP100000

 • 20
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

GBPJPY

Lot ဆိုဒ္ GBP100000

 • 20
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

GBPNZD

Lot ဆိုဒ္ GBP100000

 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 0

GBPUSD

Lot ဆိုဒ္ GBP100000

 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

LiteCoin

Lot ဆိုဒ္ USD100

 • 0
 • 10
 • 10
 • 0
 • 5
 • 0

NZDCAD

Lot ဆိုဒ္ NZD100000

 • 40
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

NZDCHF

Lot ဆိုဒ္ NZD100000

 • 40
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

NZDJPY

Lot ဆိုဒ္ NZD100000

 • 40
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

NZDUSD

Lot ဆိုဒ္ NZD100000

 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

USDCAD

Lot ဆိုဒ္ USD100000

 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

USDCHF

Lot ဆိုဒ္ USD100000

 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

USDCNH

Lot ဆိုဒ္ USD100000

 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 0

USDJPY

Lot ဆိုဒ္ USD100000

 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 3

USDMXN

Lot ဆိုဒ္ USD100000

 • 0
 • 10
 • 10
 • 0
 • 5
 • 0

USDTRY

Lot ဆိုဒ္ USD100000

 • 0
 • 10
 • 10
 • 0
 • 5
 • 0

WTI

Lot ဆိုဒ္ USD1000

 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 0

XAGUSD

Lot ဆိုဒ္ USD100

 • 80
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 0

XAUUSD

Lot ဆိုဒ္ USD100

 • 20
 • 10
 • 10
 • 10
 • 5
 • 0
ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera