ထရေးဒင်း

သင့္အျမတ္ကို တိုးျမွင့္လို္က္ပါအေကာင္းဆုံးအေျခအေနမွာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္လိုက္ပါ။

အေကာင့္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္
ဆင့္(ျပား) အေကာင့္
မိုက္ခရို အေကာင့္
ပုံမွန္(စံ) အေကာင့္
သုည spread(ဝယ္ေစ်း၊ေရာင္းေစ်း ကြာျခားခ်က္) အေကာင့္
အကန္႔အသတ္မရိွ အေကာင့္
ECN အေကာင့္
အစဦး စရံေငြ
၁ေဒၚလာမွစ၍ ၅ေဒၚလာမွစ၍ ေဒၚလာ ၁၀၀ မွစ၍ ေဒၚလာ ၅၀၀ မွစ၍ ေဒၚလာ ၅၀၀ မွစ၍ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ မွစ၍
spread(ဝယ္ေစ်း၊ေရာင္းေစ်း ကြာျခားခ်က္)
စီးေျမာေနေသာ(ပုံေသမဟုတ္ေသာ) spread 1 pip မွစ၍ spread အေသ ၃ pips မွစ၍ စီးေျမာေနေသာ(ပုံေသမဟုတ္ေသာ) spread 0,5 pip မွစ၍ ပံုေသၾကးအဟ(sperad) ၀ pip စီးေျမာေနေသာ(ပုံေသမဟုတ္ေသာ) spread 0,2 pip မွစ၍ စီးေျမာေနေသာ(ပုံေသမဟုတ္ေသာ) spread  -1 pip မွစ၍
ေကာ္မရွင္
၀$ ၀$ ၀$ ေဒၚလာ ၂၀ မွစ၍ ၀$ 6$
Leverage
၁:၁၀၀၀ အထိ ၁:၃၀၀၀ အထိ ၁:၃၀၀၀ အထိ ၁:၃၀၀၀ အထိ ၁:၅၀၀ အထိ ၁:၅၀၀ အထိ
အမ ် ားဆံုးဖြင့္နိုင္ေသာ ေအာ္္ဒါအေရအတြက္နွင့္ ဆိုင္းင့ံထားနိုင္ေသာေအာ္​ ္ဒါအေရအတြက
၂၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀ အကန္႔အသတ္မရိွ အကန္႔အသတ္မရိွ
ေအာ္ဒါ ပမာဏ
၀.၀၁ မွ ၁၀၀၀ ဆင့္ lots အထိ
( ၀,၀၁ မွစ၍ )
၀.၀၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ
( ၀,၀၁ မွစ၍ )
၀.၀၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ
( ၀,၀၁ မွစ၍ )
၀.၀၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ
( ၀,၀၁ မွစ၍ )
၀,၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ
( ၀,၁ မွစ၍ )
၀,၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ
( ၀,၁ မွစ၍ )
Market Execution
၀,၃ sec မွစ၍, STP ၀,၃ sec မွစ၍, STP ၀,၃ sec မွစ၍, STP ၀,၃ sec မွစ၍, STP တဒဂၤသာ, STP ECN

အေကာင့္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

အစဦး စရံေငြ

 • ၁ေဒၚလာမွစ၍
 • ၅ေဒၚလာမွစ၍
 • ေဒၚလာ ၁၀၀ မွစ၍
 • ေဒၚလာ ၅၀၀ မွစ၍
 • ေဒၚလာ ၅၀၀ မွစ၍
 • ေဒၚလာ ၁၀၀၀ မွစ၍

spread(ဝယ္ေစ်း၊ေရာင္းေစ်း ကြာျခားခ်က္)

 • စီးေျမာေနေသာ(ပုံေသမဟုတ္ေသာ) spread 1 pip မွစ၍
 • spread အေသ ၃ pips မွစ၍
 • စီးေျမာေနေသာ(ပုံေသမဟုတ္ေသာ) spread 0,5 pip မွစ၍
 • ပံုေသၾကးအဟ(sperad) ၀ pip
 • စီးေျမာေနေသာ(ပုံေသမဟုတ္ေသာ) spread 0,2 pip မွစ၍
 • စီးေျမာေနေသာ(ပုံေသမဟုတ္ေသာ) spread  -1 pip မွစ၍

ေကာ္မရွင္

 • ၀$
 • ၀$
 • ၀$
 • ေဒၚလာ ၂၀ မွစ၍
 • ၀$
 • 6$

Leverage

 • ၁:၁၀၀၀ အထိ
 • ၁:၃၀၀၀ အထိ
 • ၁:၃၀၀၀ အထိ
 • ၁:၃၀၀၀ အထိ
 • ၁:၅၀၀ အထိ
 • ၁:၅၀၀ အထိ

အမ ် ားဆံုးဖြင့္နိုင္ေသာ ေအာ္္ဒါအေရအတြက္နွင့္ ဆိုင္းင့ံထားနိုင္ေသာေအာ္​ ္ဒါအေရအတြက

 • ၂၀၀
 • ၂၀၀
 • ၂၀၀
 • ၂၀၀
 • အကန္႔အသတ္မရိွ
 • အကန္႔အသတ္မရိွ

ေအာ္ဒါ ပမာဏ

 • ၀.၀၁ မွ ၁၀၀၀ ဆင့္ lots အထိ
  ( ၀,၀၁ မွစ၍ )
 • ၀.၀၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ
  ( ၀,၀၁ မွစ၍ )
 • ၀.၀၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ
  ( ၀,၀၁ မွစ၍ )
 • ၀.၀၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ
  ( ၀,၀၁ မွစ၍ )
 • ၀,၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ
  ( ၀,၁ မွစ၍ )
 • ၀,၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ
  ( ၀,၁ မွစ၍ )

Market Execution

 • ၀,၃ sec မွစ၍, STP
 • ၀,၃ sec မွစ၍, STP
 • ၀,၃ sec မွစ၍, STP
 • ၀,၃ sec မွစ၍, STP
 • တဒဂၤသာ, STP
 • ECN

VIP သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

စရံေငြ $၁၀၀၀၀ ထည့္သြင္းၿပီး lot ၅၀ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ၿပီးတာနဲ႔ VIP ေဖာက္သည္ျဖစ္ၿပီေနာ္

အထူးသီးသန္႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုရယူလိုက္ပါ

ေငြထည့္သြင္းျခင္း ႏွင့္ ေငြထုတ္ယူျခင္း မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း

သင့္မိခင္ဘာသာစကားေျပာ အေကာင့္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ႏိုင္ျခင္း

အထူးအခ်ိန္သမယမ်ားတြင္ VIP လက္ေဆာင္္မ်ားေပးပို႔ျခင္း

FBS ၏ VIP ေဖာက္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ရရိွျခင္း

စရံေငြ

ဒေါင်းလုပ်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera