ထရေးဒင်း

သင့္အျမတ္ကို တိုးျမွင့္လို္က္ပါအေကာင္းဆုံးအေျခအေနမွာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္လိုက္ပါ။

အေကာင့္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္
ဆင့္(ျပား) အေကာင့္
မိုက္ခရို အေကာင့္
ပုံမွန္(စံ) အေကာင့္
သုည spread(ဝယ္ေစ်း၊ေရာင္းေစ်း ကြာျခားခ်က္) အေကာင့္
အကန္႔အသတ္မရိွ အေကာင့္
အစဦး စရံေငြ
၁ေဒၚလာမွစ၍ ၅ေဒၚလာမွစ၍ ေဒၚလာ ၁၀၀ မွစ၍ ေဒၚလာ ၅၀၀ မွစ၍ ေဒၚလာ ၅၀၀ မွစ၍
spread(ဝယ္ေစ်း၊ေရာင္းေစ်း ကြာျခားခ်က္)
စီးေျမာေနေသာ(ပုံေသမဟုတ္ေသာ) spread 1 pip မွစ၍ spread အေသ ၃ pips မွစ၍ စီးေျမာေနေသာ(ပုံေသမဟုတ္ေသာ) spread 1 pip မွစ၍ spread အေသ 0 pips စီးေျမာေနေသာ(ပုံေသမဟုတ္ေသာ) spread 0,2 pip မွစ၍
ေကာ္မရွင္
၀$ ၀$ ၀$ ေဒၚလာ ၂၀ မွစ၍ ၀$
Leverage
၁:၁၀၀၀ အထိ up to ၁:၃၀၀၀ up to ၁:၃၀၀၀ up to ၁:၃၀၀၀ ၁:၅၀၀ အထိ
အများဆုံးပွင့်လင်းရာထူးနှင့်ဆိုင်းငံ့ထားအမိန့်
100 200 200 200 အကန္႔အသတ္မရိွ
ေအာ္ဒါ ပမာဏ
၀.၀၁ မွ ၁၀၀၀ ဆင့္ lots အထိ( ၀,၀၁ မွစ၍ ) ၀.၀၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ( ၀,၀၁ မွစ၍ ) ၀.၀၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ( ၀,၀၁ မွစ၍ ) ၀.၀၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ( ၀,၀၁ မွစ၍ ) ၀.၀၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ( ၀,၀၁ မွစ၍ )
Market Execution
၀,၃ sec မွစ၍, STP ၀,၃ sec မွစ၍, STP ၀,၃ sec မွစ၍, STP ၀,၃ sec မွစ၍, STP တဒဂၤသာ, ECN

အေကာင့္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

အများဆုံးပွင့်လင်းရာထူးနှင့်ဆိုင်းငံ့ထားအမိန့်

 • 100
 • 200
 • 200
 • 200
 • အကန္႔အသတ္မရိွ

ေအာ္ဒါ ပမာဏ

 • ၀.၀၁ မွ ၁၀၀၀ ဆင့္ lots အထိ( ၀,၀၁ မွစ၍ )
 • ၀.၀၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ( ၀,၀၁ မွစ၍ )
 • ၀.၀၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ( ၀,၀၁ မွစ၍ )
 • ၀.၀၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ( ၀,၀၁ မွစ၍ )
 • ၀.၀၁ မွ ၅၀၀ lots အထိ( ၀,၀၁ မွစ၍ )

Market Execution

 • ၀,၃ sec မွစ၍, STP
 • ၀,၃ sec မွစ၍, STP
 • ၀,၃ sec မွစ၍, STP
 • ၀,၃ sec မွစ၍, STP
 • တဒဂၤသာ, ECN

အများဆုံးပွင့်လင်းရာထူးနှင့်ဆိုင်းငံ့ထားအမိန့်

 • 100
 • 200
 • 200
 • 200
 • အကန္႔အသတ္မရိွ

အေကာင့္အမ်ိဳးအစားအားလုံးဟာေအာက္ပါ အေရာင္းအဝယ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။: ေငြေၾကးအတြဲ ၈၄ မ်ိဳး ႏွင့္ သတၱဳ ၆ မ်ိဳး(ေရႊ ႏွင့္ ေငြ)

အေကာင့္တစ္မ်ိဳးျခင္းစီဟာ ရက္ေက်ာ္ေၾကး၊ ညသိပ္(swap) မရိွပဲ ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ၿပီးအခမဲ႔ ေငြေၾကးအာမခံထားႏိုင္ပါတယ္..

VIP သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

စရံေငြ $၁၀၀၀၀ ထည့္သြင္းၿပီး lot ၅၀ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ၿပီးတာနဲ႔ VIP ေဖာက္သည္ျဖစ္ၿပီေနာ္

အထူးသီးသန္႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုရယူလိုက္ပါ

ေငြထည့္သြင္းျခင္း ႏွင့္ ေငြထုတ္ယူျခင္း မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း

သင့္မိခင္ဘာသာစကားေျပာ အေကာင့္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ႏိုင္ျခင္း

အထူးအခ်ိန္သမယမ်ားတြင္ VIP လက္ေဆာင္္မ်ားေပးပို႔ျခင္း

FBS ၏ VIP ေဖာက္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ရရိွျခင္း

စရံေငြ

ဒေါင်းလုပ်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။