အသစ္ေနာ ္! MetaTrader 4 MultiTerminal

MetaTrader 4 MultiTerminal ကို FBSမွ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါျပီ!

Service details

  • အမ်ိဳးအစား အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈ
  • ဝန္ေဆာင္မႈစီမံခ်က္ကာလ အကန္႔အသတ္မရွိ

အခုပဲ ေဒါင္းလုဒ္ရယူလိုက ္ျပီး သင့္ရဲ ့အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရာမွာ အဆင့္တစ္ခုထိေရာက္ေအာင္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ!

ဒီ ပရိုဂရမ္က သင့္ကိုကူညီေပးပါလိမ့္မယ္:

  • ေဖာက္သည္အေကာင့္မ ် ားစြာကို တျပိ ုင္တည္း စီမံခန္ ့ခြဲနိုင္ျခင္း
  • ေဖာက္သည္အေကာင့္မ ် ားစြာတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ေဆာင္ရြက္ခ ်က္မ ် ားကို လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း
  • ဖြင့္ထားေသာေအာ ္ဒါမ ် ားနွင့္ ဆိုင္းင့ံထားေသာေအာ ္ဒါမ ် ားကို ထိန္းခ ် ဳပ္ စီမံေစာင့္ၾကည့္ေနနိုင္ျခင္း
  • အခ ်ိန္မွန္သတင္းမ ် ားနွင့္ ေဖာ ္ျပခ ်က္မ ် ားကို လက္ခံနိုင္ျခင္း

MetaTrader 4 MultiTerminal အတြက္လိုအပ္ေသာ စနစ္မ ် ား:

Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP/2003.

အခုပဲ ေဒါင္းလုဒ္ရယူလိုက္ပါ!

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံကို personal areaတြင္ ၾကည့္ရူႏိုင္ပါတယ္။

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြထုတ္ရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။