ပါတနာလုပ္ငန္း

FBS ပါတနာအစီအစဥ္. သင့္ဝင္ေငြကို ေျပာင္းလဲျခင္း!

အဓိကအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • EUR/USD အတြက္ ေကာ္မရွင္–1 lot ကို ၁၅$
 • အဆင့္ ၃ ဆင့္ ေကာ္မရွင္ေပးျခင္း (အဆင့္ ၁ - ၁၀၀%, အဆင့္ ၂ - ၁၅%, အဆင့္ ၃ - ၅%)
 • အေျခခံဝင္ေငြသို႔ + ေဒၚလာ ၅၀၀ လစဥ္ဆုေၾကး
 • ၿပီးျပည့္စံုေသာသစၥာရွိမႈပရိုဂရမ္
 • လက္ေဆာင္ႏွင့္ ခမ္းခမ္းနားနားဆုေၾကးမ်ားႏွင့္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား
 • သင့္ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အျပည့္စုံဆုံး ကုန္သြယ္မွုစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ာ

အျခားပါတနာမ်ားကို FBS ဆီသို႔ဆြဲေဆာင္ၿပီးသူတို႔ ဝင္ေငြရဲ႕ % ကိုရယူပါ။

FBS ရဲ႕ အဆင့္ ၃ ဆင့္ ပါတနာ အစီအစဥ္အလုပ္လုပ္ပုံ
 • အဆင့္ ၁ - သင္

  25
  သင့္ေဖာက္သည္ ေယာက္က တစ္လကို ၅ lots အေရာင္းအဝယ္လုပ္တယ္ဆုိရင္
  $
  1875
 • အဆင့္ ၂ - အဲ့ဒီပါတနာေတြရဲ႕ ဝင္ေငြ ၁၅% ကိုသင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္

  50
  အဆင့္ ၂ ပါတနာ၏ေဖာက္သည္ အေယာက္ က တစ္လ 5 lots အေရာင္းအဝယ္လုပ္တယ္ဆိုရင္
  $
  562
 • အဆင့္ ၃ - အဲ့ဒီပါတနာေတြရဲ႕ ဝင္ေငြ ၅% ကိုသင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္

  100
  အဆင့္ ၃ ပါတနာ၏ေဖာက္သည္ အေယာက္ က တစ္လ 5 lots အေရာင္းအဝယ္လုပ္တယ္ဆိုရင္
  $
  375

သင့်ဝင်ငွေတွက်ချက်

clients ဆွဲဆောင်
client ကိုဦးDaily အမိန့်
အဆင့္ သံုးဆင့္ေကာ္မရွင္ကို ဂဏန္းတြက္စက္သို႔ေပါင္းထည့္ပါ။

2nd အဆင့္ ပါတနာ

61 ပါတနာမ်ားအေရအတြက္
22 clients ဆွဲဆောင်
16 client ကိုဦးDaily အမိန့်

3nd အဆင့္ ပါတနာ

59 ပါတနာမ်ားအေရအတြက္
17 clients ဆွဲဆောင်
11 client ကိုဦးDaily အမိန့်

သင္၏ လစဥ္၀င္ေငြ:

$ 1000

လအတြင္း ေပးသြင္းေငြအႏႈတ္ ထုတ္ယူေငြသည္ ေဒၚလာ ၂၅,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ျဖစ္လွ်င္ အပိုလစဥ္ဆုေၾကး ေဒၚလာ ၅၀၀ သင္ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြထုတ္ရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။