အေမရိကန္ရဲ႕ GDPေဒတာ အၾကိုထြက္ရွိမွုေဒတာနွင့္ ကုန္စည္မ်ား မွာယူမွု အေျခအေနေဒတာ

အေမရိကန္ရဲ႕ GDPေဒတာ အၾကိုထြက္ရွိမွုေဒတာနွင့္ ကုန္စည္မ်ား မွာယူမွု အေျခအေနေဒတာ

အေမရိကန္ရဲ႕ GDPေဒတာ အၾကိုထြက္ရွိမွုေဒတာနွင့္ ကုန္စည္မ်ား၏ တန္ဖိုးအေျခအေနေဒတာမ်ားကို ေမလ ၂၆ရက္ ၁၅:၃၀MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။ ထိုေဒတာသည္ နိုင္ငံ့စီးပြားေရးအလားအလာကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ အမွန္ကန္နိုင္ဆံုးနွင့္ အယံုၾကည္ရဆံုးေသာ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဒတာသည္ အေမရိကန္ေငြေၾကးအေပၚသက္ေရာက္မႈျပင္းပါသည္။ ေဒတာကိန္းဂဏန္းမ်ားေကာင္းမြန္ပါက စီးပြားေရးအေျခအေနက်တက္လာတယ္လို့မွတ္ယူရမွာျဖစ္ျပီး ကိန္းဂဏန္းမ်ားက်ဆင္းသြားပါက စီးပြားေရးအေျခအေနက်ဆင္းသြားတယ္လို့မွတ္ယူရမွာျဖစ္ပါသည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera