ေန့စဥ္ ေစ်းကြက္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

ေငြေၾကးနွင့္ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ သတင္းျဖစ္ရပ္အေႀကာင္းတရားမ်ားကိုအေျခခံ၍သံုးသပ္ျခင္း FAနွင့္ ေစ်းနွုန္းအတက္အက်ျပသည့္ အတံုးမ်ား လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုအေျခခံ၍ TAနည္းျဖင့္ နက္နက္နဲနဲသံုးသပ္ျခင္း

USD/CHF ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 16 November 2018

USD/CHF daily chart တြင္ rising wedge pattern violation တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေနပါသည္ … လက္ရွိ Indication မ်ား အရ ဆိုလွ်င္ USD/CHF  သည္  ေအာက္သို႔ ဆက္လက္ က်ဆင္းႏိုင္ေခ် ရွိပါသည္…

AUD/USD ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 14 November 2018

AUD/USD ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 14 November 2018 လက္ရွိ Indication မ်ား အရ ဆိုလွ်င္  AUD/USD  သည္  Support Level ကိုေထာက္၍ AUD/USD သည္အက်ရပ္တန္႔သြားနိုင္ေျခရွိပါသည္ ……

ကမာၻ႕ေရႊေစ်း (XAU/USD) ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 14 November 2018

ကမာၻ႕ေရႊေစ်း (XAU/USD) ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 14 November 2018 ကမာၻ႕ေရႊေစ်းသည္ လက္ရွိတြင္ 1203…

Crude Oil ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 13 November 2018

Crude Oil weekly chart တြင္ uptrend line violation တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေနပါသည္ … လက္ရွိ Indication မ်ား အရ ဆိုလွ်င္  Crude Oil  သည္  ေအာက္သို႔ ဆက္လက္ က်ဆင္းႏိုင္ေခ် ရွိပါသည္…

ကမာၻ႕ေရႊေစ်း (XAU/USD) ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 12 November 2018

ကမာၻ႕ေရႊေစ်း (XAU/USD) ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 12 November 2018 ကမာၻ႕ေရႊေစ်းသည္ လက္ရွိတြင္ 1204…

ကမာၻ႕ေရႊေစ်း (XAU/USD) ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 9 November 2018

ကမာၻ႕ေရႊေစ်း (XAU/USD) ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 9 November 2018 ကမာၻ႕ေရႊေစ်းသည္ လက္ရွိတြင္ 1212…

AUD/JPY ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 8 November 2018

AUD/JPY ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 8 November 2018 AUD/JPY daily chart တြင္ Double bottom support ကိုေထာက္၍ အေပၚသို႔ ဆက္လက္တက္ ႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္ ဤအေျခအေနကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေစ်းသည္ AUD/JPY သည္ 83…

EUR/USD ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 7 November 2018

EUR/USD ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 7 November 2018 EUR/USD daily chart တြင္ Double Bottom တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေနပါသည္ EUR/USD သည္ Double Bottom Support တြင္ အက်ရပ္တန္႔သြားနိုင္ေျခရွိပါသည္ ……

ကမာၻ႕ေရႊေစ်း (XAU/USD) ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 6 November 2018

ကမာၻ႕ေရႊေစ်း (XAU/USD) ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 6 November 2018 ကမာၻ႕ေရႊေစ်းသည္ လက္ရွိတြင္ 1225…

ကမာၻ႕ေရႊေစ်း (XAU/USD) ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 2 November 2018

ကမာၻ႕ေရႊေစ်း (XAU/USD) ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 2 November 2018 ကမာၻ႕ေရႊေစ်းသည္ လက္ရွိတြင္ 1233…

USD/CHF ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 2 Novermber 2018

USD/CHF ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား - 2 Novermber 2018 USD/CHF daily chart တြင္ Bearish Engulfing pattern နွင့္ Rising Wedge pattern တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေနပါသည္ USD/CHF သည္ Resistance Level ကိုထိ၍ ျပန္လည္က် ဆင္းႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္ …

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera