စရံေပးသြင္းေငြအာမခံ

သင္၏စရံေငြကိုအာမခံထားၿပီး ေနာက္ထပ္မည္သည့္အခါမွေငြေၾကးဆံုးရံႈမႈမရွိပါ။

Bonus အခ်က္အလက္

  • အမ်ိဳးအစား အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈ
  • အနည္းဆံုးအာမခံပမာဏ $100
  • အမ်ားဆံုးအာမခံပမာဏ အကန္႔အသတ္မရွိ
  • ဝန္ေဆာင္မႈကာလ အကန္႔အသတ္မရွိ
  • အေျခအေနမ်ား လံုေလာက္ေသာ lot ပမာဏအေရာင္းအဝယ္လုပ္ၿပီး အခမဲ့စရံေပးသြင္းေငြအာမခံ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါ။

အေရာင္းအဝယ္ကိုအကာအကြယ္ေပးျခင္းဟာ FBS တြင္အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္လာပါၿပီ!

  • အခမဲ့စရံေပးသြင္းေငြအာမခံ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါ။
  • သင္၏အေကာင့္ပမာဏ၏ ၁၀ မွ ၁၀၀ ရခိုင္ႏႈန္း အာမခံထားလိုက္ပါ။
  • FBS တြင္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရင္း အာမခံထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားဆံုးရံႈးသြားပါက အစားျပန္ေလွ်ာ္ေပးမည္။
  • Deposit insurance is available for Cent, Micro, Standard account types

ယခုပဲသင္၏ေငြေၾကးမ်ားကို အာမခံထားၿပီး ျပားစြန္းေလးေတာင္ အဆံုးရံႈးမခံပါႏွင့္

ဆံုးရံႈးမႈမရွိေသာအေရာင္းအဝယ္ကိုစမ္းၾကည့္လိုက္ပါ

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံကို personal areaတြင္ ၾကည့္ရူႏိုင္ပါတယ္။

အက်ဳိးအျမတ္တြက္ရန္

စရံေငြပမာဏ
အာမခံရာခိုင္​ႏႈန္​း
Add three-level commission to calculations

အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရမည့္ lot ပမာဏ

40

အာမခံတင္ၿပီး ရရိွႏိုင္ေသာေလွ်ာ္ေၾကးပမာဏ

$ 10000

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြထုတ္ရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera