FBS CopyTrade ​ေဆာ့ဖ္​ဝဲလ္​

အကၽြမ္းက်င္ဆံုး အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားထံမွ ကူးယူျပီး အျမတ္ၾကီးၾကီးရွာလိုက္ပါ။

FBS CopyTrade - ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ဗ်ဴဟာမ်ားကိုလိုက္ျပီး၊ ကၽြန္ုပ္တုိ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားထံမွ အလိုအေလ်ာက္ကူးယူကာ အျမတ္အစြန္းၾကီးၾကီးမားမားရေစႏိုင္မည့္ အမ်ားသံုးအေရာင္းအဝယ္ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ျဖင့္ စမတ္က်ေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႕ ပူးေပါင္းလိုက္ပါ။ သူတုိ႕အျမတ္မ်ားရတဲ့အခါ၊ သင္လည္းအျမတ္မ်ားရမွာပါ!

အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ သင္သည္ အေရာင္းအဝယ္သမားတစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္ျပီး၊ ေကာ္မရွင္ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ အျခားသူမ်ားကို သင့္ေအာ္ဒါမ်ား ကူးယူခြင့္ျပဳႏိုင္ပါျပီ။ သင့္ကၽြမ္းက်င္မႈကို လူအမ်ားထံ မွ်ေဝျပီး၊ အခေၾကးေငြ ရယူပါ!

FBS CopyTradeသည္ သင့္ကို ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ႏွင့္ အလြယ္တကူမိတ္ဆက္ေပးျပီး၊ သင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ စီမံကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါတယ္:

 • အေတာ္ဆံုး အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားထံမွ ကူးယူျပီး၊ ပညာရွင္တစ္ဦးလိုေငြရွာလိုက္ပါ

  အေကာင္းဆံုးကစားသမားမ်ားရဲ႕ေစ်းကြက္မွာ တိုးတက္မႈကိုလိုက္ျပီး ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို ေလ့လာပါ။

 • အေသးစိတ္ အေရာင္းအဝယ္သမား အခ်က္အလက္မ်ား ရယူပါ။

  ထိပ္တန္းအေရာင္းအဝယ္သမားမ်ား စာရင္းကို အင္တာနက္တြင္ရွာေဖြဖတ္ရွဳျပီး၊ သူတုိ႕၏အျမတ္စာရင္းကို စစ္ေဆးကာ အေအာင္ျမင္ဆံုးတစ္ေယာက္ကို ကူးယူရန္ ေရြးထုတ္ပါ။

 • ထူးျခားတဲ့ အစုကို ဖန္တီးပါ။

  အေကာင္းဆံုး အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ား၏ သင့္ကိုယ္ပိုင္အစုကို ဖန္တီးပါ။ သူတုိ႕ေအာင္ျမင္မႈကိုေျခရာခံကာ၊ သူတုိ႕ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ပိုက္ဆံရွာပါ။

 • ၾကိဳက္တဲ့အခ်ိန္မေရြး စလို႕၊ရပ္လို႕ရပါတယ္။

  အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ား အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ လႈပ္ရွားမႈယူကာ သင့္လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး သင့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပင္ပါ။

ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရတာ ဒီေလာက္မလြယ္ကူခဲ့ဖူးဘူး! အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့:

အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့:

 • ေစ်းကြက္ကိုဝင္ေရာက္ပါ တိက်ေသခ်ာတဲ့ ဘ႑ာေရးဗဟုသုတမရွိဘဲ
 • တည္ျငိမ္တဲ့ဝင္ေငြတည္ေဆာက္ပါ သက္သာစြာျဖင့္ - အျခားလူမ်ားအလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ေအးေအးလူလူေနပါ!
 • ဝင္ေငြရွာပါ ခလုပ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရံုျဖင့္
 • ေငြအသြင္း/ အထုတ္လုပ္ပါ ေငြေပးေခ်စနစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္မွတဆင့္
 • သင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ အျမတ္အစြန္းအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ
 • လိုအပ္ခ်ိန္တိုင္း သင့္အရင္းအႏွီး ပမာဏကို တိုးျမွင့္ပါ

CopyTrade ဆုိသည္မွာ လူမႈကုန္သြယ္ျခင္း ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္!

ေစ်းကြက္မွာ မေရရာျခင္းႏွင့္ စိတ္မခ်ရျခင္းမ်ားမရွိေတာ့ပါ - အခုဆုိရင္ ၾကီးမားတဲ့ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕အစညး္က သင့္ေဘးမွာ ၂၄/၇ ရွိေနပါျပီ! အျခားအေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး၊ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာမ်ားေဆြးေႏြးကာ သူတုိ႕၏ အေရာင္းအဝယ္အစု(portfolio) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သင္အက်ိဳးရွိေအာင္အသံုးျပဳပါ။ ခုပဲစတင္ပါ။ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ပညာရွင္မ်ား သင့္အတြက္အလုပ္လုပ္ပါေစ!

copytrade

ပံုတူကူးရန္​ ထိပ္​တန္​းအ​ေရာင္​းအဝယ္​သမား ၅ဦး

 • DiswaGo

  • 4652.14%
  • 307
  • 30%
 • Trade Bank

  • 3340.41%
  • 590
  • 21%
 • Medmaj

  • 2530.79%
  • 55
  • 25%
 • okh

  • 2450.98%
  • 43
  • 10%
 • AmazonTrader

  • 2394.93%
  • 453
  • 30%

iOS အတြက္ ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာ

Android အတြက္ ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာ

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera