ကံေကာင္းေစေသာ FBS တီရွပ္

FBS ႏွင့္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ၿပီး သူမတူစတိုင္က်ေသာ တီရွပ္မ်ားကို လံုးဝအခမဲ့ရယူလိုက္ပါ။

Bonus အခ်က္အလက္

  • အမ်ိဳးအစား အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားအတြက္ပရိုမိုးရွင္း
  • ပရိုမိုးရွင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ာ တစ္ႀကိမ္ထဲ ေဒၚလာ ၅၀၀ ေငြေပးေခ်မႈ (သို႔) lot ေရာင္းဝယ္ခဲ့မႈ : ၂
  • ပရိုမိုးရွင္းကာလ အကန္႔အသတ္မရွိ
  • အျခားအခ်က္အလက္မ်ား Personal area ထဲတြင္ေတာင္းခံႏိုင္သည္။

ပို၍ဖက္ရွင္က်ေသာအေရာင္းဝယ္သမားျဖစ္လိုက္ပါ။ သူမတူေသာ FBS တီရွပ္ပံုစံမ်ားထဲကိုေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရန္ ေဒၚလာ ၅၀၀ တစ္ႀကိမ္ထဲစရံေငြေပးသြင္းၿပီး ၂ Lot အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးေနာက္ သင္ႏွင့္သင့္မိသားစု (သို႔) မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ထည္ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။

ေယာက်ာ္းဝတ္ ပိုလို ရွပ္အကၤ် ီမ်ား

ေယာက်ာ္းဝတ္ တီရွပ္မ်ား

ႏွစ္ေယာက္အတြက္ တီရွပ္မ်ား

မိန္းမဝတ္ တီရွပ္မ်ား

ကေလးဝတ္ တီရွပ္မ်ား

သင္၏တီရွပ္ကိုရယူရန္

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံကို personal areaတြင္ ၾကည့္ရူႏိုင္ပါတယ္။

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။