ဆုေၾကး + ေဒၚလာ ၅၀၀

FBS နွင့္ပူးေပါင္းလက္တြဲသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာၿပီး သင္၏လစဥ္ေကာင္မရွင္သို႔ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ထပ္ေပါင္းရယူလိုက္ပါ။

Bonus အခ်က္အလက္

  • အမ်ိဳးအစား အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Bonus
  • Bonus ပမာဏ ေဒၚလာ ၅၀၀
  • အေျခအေနမ်ား တိုက္ရိုက္ေဖာက္သည္အားလံုး၏ အေကာင့္စုစုေပါင္းလစဥ္ေငြလည္ပတ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၅၀၀၀
  • ပရိုမိုးရွင္းကာလ အကန္႔အသတ္မရွိ
  • အျခားအခ်က္အလက္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္မလို

လစဥ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေရာက္ရန္ ေဖာက္သည္မ်ားကိုဆြဲေဆာင္ၿပီး သင္၏အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းေကာ္မရွင္တြင္ အပိုေဒၚလာ ၅၀၀ ထပ္ေပါင္းထည့္လိုက္ပါ။

ေအာက္ပါအတိုင္းရိုးရိုးရွင္းရွင္းလုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ :

  • အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းအေကာင့္ဖြင့္လိုက္ပါ
  • လက္ရွိေဖာက္သည္ႏွင့္ေဖာက္သည္အသစ္မ်ားကို စရံေပးသြင္းေငြထည့္ၿပီး FBS တြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ပါ။
  • သင္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို Personal Area တြင္စစ္ေဆးပါ။
  • ေဖာက္သည္မ်ားက်ုစြဲေဆာင္ၿပီး သင္၏လစဥ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ရယူလိုက္ပါ။
  • စိတ္ခ်ရေသာ လစဥ္ဆုလာဘ္ ေဒၚလာ ၅၀၀ အပိုရယူလိုက္ပါ။
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားစစ္ေဆးပါ

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံကို personal areaတြင္ ၾကည့္ရူႏိုင္ပါတယ္။

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြထုတ္ရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။