ၾသစေတးလ ွ် ဗဟိုဘဏ ္ ေဆြးေႏြးပြဲ

ၾသစေတးလ ွ် ဗဟိုဘဏ ္ ေဆြးေႏြးပြဲ

ျသစေတးလ်ွဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းကိုလက္႐ွိႏႈန္းထားျဖစ္တဲ့ ၁.၅% အတိုင္းမေျပာင္းလဲဘဲထားဖို႔သာ ဆနၵ႐ွိေနပါတယ္. ျသစေတးလ်ွရဲ႕စီးပြားေရးက်ဆင္းေနတဲ့အတြက္ အတိုးႏႈန္းကိုမေျပာင္းဘဲထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္. ယခုလအတြင္း အတိုးႏႈန္းေျပာင္း မေျပာင္းဆိုတာကို ေစ်းကြက္ကေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္. ဗဟိုဘဏ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာအတိုးႏႈန္းမတင္ဘဲ လက္႐ွိႏႈန္းထားအတိုင္းဆက္လက္ထားပါက ျသဇီေဒၚလာတန္ဖိုးက်ႏိုင္ပါတယ္. 

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera