ၾသစေတးလွ်ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲ

ၾသစေတးလွ်ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲ

ၾသစေတးလွ်ဗဟိုဘဏ္၏ အတိုးနုန္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဇြန္လ ၆ရက္ေန႔ ၀၇:၃၀ MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားဖို႔ရွိပါသည္။ AUDကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရာမွာ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္က အေရးပါသည့္အတြက္ ဒီသတင္းကို လက္လြတ္မခံသင့္ပါ.

ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၾသစေတးလွ်ဗဟိုဘဏ္အေနနွင့္ နိုင္ငံ့စီးပြားေရးတိုးတက္မွုအေျခအေနနွင့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္နွင့္အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အေျခအေနကိုေစာင့္ၾကည့္ျပီး ေငြေဖာင္းပြမွုနွုန္းထားကို ထိန္းသိမ္းထားဖို႔ဆႏၵရွိပံုရပါသည္။ ေစ်းကြက္သံုးသပ္သူအမ်ားစုကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္အေနနွင့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒေတြကို အေျပာင္းအလဲလုပ္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သံုးသပ္ထားၾကပါသည္။.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera