အိုပက္ ေရနံထုတ္လုပ္သည့္နိုင္ငံမ်ားအဖြဲ့ ​ေဆြး​ေႏြးပြဲ

အိုပက္ ေရနံထုတ္လုပ္သည့္နိုင္ငံမ်ားအဖြဲ့ ​ေဆြး​ေႏြးပြဲ

အိုပက္ ေရနံထုတ္လုပ္သည့္နိုင္ငံမ်ားအဖြဲ့ ​ေဆြး​ေႏြးပြဲကို ေမလ ၂၅ရက္မွာက်င္းပသြားဖို့ရွိပါတယ္. ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ့ ေရနံထုတ္လုပ္မွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာမ်ား စြမ္းအင္အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားၾကဖို့ရွိပါတယ္. အိုပက္အဖြဲ့ၾကီးဟာ ကမၻာ့အၾကီးဆံုးေရနံထုတ္လုပ္ေပးတဲ့နိုင္ငံမ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ ယခုအစည္းအေ၀းပြဲေၾကာင့္ ကမၻာ့ေရနံေစ်းကြက္နဲ့ ေငြေၾကးအတြဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအပၚသက္ေရာက္မွုရွိမွာပဲျဖစ္ပါတယ္.

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera