ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ဘယ္လိုၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းမလဲ?

ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ဘယ္လိုၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းမလဲ?

ဒါဟာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ပဲ! Metatrader မွာ အေရာင္းအဝယ္ေအာ္ဒါေတြ ဘယ္လိုဖြင့္ရ၊ ပိတ္ရမလဲ သင္ ေလ့လာခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ခုဆုိ Forex ေစ်းကြက္မွာ ေရာင္းဝယ္ရန္အသင့္ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ ဘာလုပ္ရမလဲဆုိတာ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မွာလဲ - ဝယ္မလား၊ ေရာင္းမလား? အေျဖတစ္ခု ရွိပါသလား?
ကံေကာင္းစြာနဲ႕ပဲ ရွိပါတယ္! အနာဂတ္မွာ ေငြလဲလွယ္တဲ့ႏႈန္းတက္လာမယ္လို႕ သင္ထင္တဲ့ ေငြေၾကးကို သင္ဝယ္ထားျပီး၊ ဒီေစ်းက်မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းမိရင္ေတာ့ သင္ေရာင္းလုိက္တယ္။
ဒီလိုေဟာကိန္းမ်ိဳးထုတ္ဖို႕ ၾကည့္သင့္တာ ႏွစ္ခုရွိပါတယ္ - Metatraderရွိ ဇယားတစ္ခုႏွင့္ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္။ ေအာက္တြင္ Forex ေစ်းကြက္ကို ဘယ္လုိသံုးသပ္ရမလဲႏွင့္ အျမတ္နဲ႕ ဘယ္လိုေရာင္းဝယ္မလဲဆုိတဲ့ အျမန္လမ္းညႊန္ကို ရွာေတြ႕မွာျဖစ္ပါတယ္။
အေျခခံသံုးသပ္ခ်က္မ်ား အကူအညီနဲ႕ ဝင္ေငြဘယ္လိုရွာမလဲ?
အေျခခံသံုးသပ္ခ်က္ဆိုသည္မွာ ခက္ခဲေမာပန္းတဲ့ အလုပ္လုပ္ရမယ္လို႕ မဆိုလိုပါဘူး။ အေျခခံဆုိတာ ရိုးရိုးေလးပဲ 'စီးပြားေရး'လို႕ သံုးလိုက္တာပါ။ စီးပြားေရး အေျခအေနေကာင္းတယ္ဆုိရင္၊ အားလံုးတန္းတူ၊ ယင္း၏ေငြေၾကးလဲ တန္ဖိုးတက္လာလိမ့္မည္။
EUR နဲ႕ USD ယွဥ္ျပီး အနာဂတ္တန္ဖိုးအေၾကာင္း ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းရမည္ဆုိရင္ ယူရိုဇုန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးကိုႏႈိင္းယွဥ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္: ဘယ္ဟာက ပိုေကာင္းေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုေငြေၾကး ခိုင္မာလာလိမ့္မည္။ ဥပမာ တူညီတဲ့ကာလအတြင္း အေမရိကန္စီးပြားေရး ၂%တိုးလာစဥ္၊ ဥေရာပစီးပြားေရး ၀.၅% ျမင့္တက္လာတယ္လုိ႕ ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။ အင္အားသည္ လံုးဝအရွင္းၾကီး အေမရိကန္ဘက္မွာရွိေနတဲ့အတြက္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားက EUR ကို USD နဲ႕ယွဥ္ရင္ ေစ်းက်လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါလိမ့္မည္။ ဒီေစ်းအက်မွာ အျမတ္ရရန္၊ သူတုိ႕ EUR/USD ကိုေရာင္းပါလိမ့္မည္။
ေန႕တုိင္း ကမၻာ့အေရးၾကီးဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သူတုိ႕၏စီးပြားေရး စာရင္းဇယားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေနပါသည္။ ဤထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားပါတဲ့ ျပကၡဒိန္၊ သူတုိ႕အတြက္ ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ထြက္လာသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို စီးပြားေရး ျပကၡဒိန္ တြင္သင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ပံုမွန္စစ္ေဆးေနမယ္ဆုိရင္ မ်ားျပားလွတဲ့ အေရာင္းအဝယ္ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းေတြရပါလိမ့္မည္။

st1.png

တစ္ခ်က္ၾကည့္ၾကည့္ပါ! ေမ ၂၃၊ ၂၀၁၈ အေမရိကန္ ကိန္းဂဏန္းေကာင္းေနစဥ္အတြင္း၊ ျဗိတိန္ အညႊန္းကိန္းသည္ ခန္႕မွန္းခ်က္ေအာက္တြင္ ထြက္လာပါသည္။ ရလဒ္အေနနဲ႕ GBP/USD က အဲ့ရက္အတြင္း ေစ်းက်သြားခဲ့သည္။ အေရာင္းဖြင့္ျပီး၊ အျမတ္ရယူပါ!

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္ကို အသံုးျပဳျပီး ေငြဘယ္လိုရွာမလဲ

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္ဆိုတာ ထင္ထားတာထက္ ပိုလြယ္ကူပါတယ္။ သခ်ာၤ (သို႕) စက္ပညာ ဗဟုသုတ မလိုအပ္ပါဘူး။ သင္လုပ္ဖို႕လိုအပ္တာေတြကေတာ့ မ်ဥ္းေတြဆြဲျပီး၊ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႕ပါ - သင့္ကားရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းအတုိင္းအတာကို ၾကည့္တဲ့ပံုနဲ႕ အလားတူပါပဲ။
အဓိက စည္းမ်ဥ္းကေတာ့ သင္က အနိမ့္မွတ္ေတြမွာဝယ္ျပီး၊ အျမင့္မွတ္ေတြမွာ ေရာင္းတာပါပဲ။ ထို႕အျပင္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းဆုိတာ သင့္မိတ္ေဆြပါပဲ။  အခ်ိန္အေတာ္အတန္အတြင္း ဇယားတစ္ခုက - အထက္ (သို႕) ေအာက္ - ဦးတည္ရာတစ္ခုထဲေရြ႕ေနတဲ့အခါ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ အတက္ေစ်းအတြင္း ဝယ္ျပီး အက်ေစ်းအတြင္း ေရာင္းပါသည္။ အတက္ေစ်းလမ္းေၾကာင္းသည္ ေစ်းႏႈန္းမွ တသမတ္တည္း ပိုျမင့္လာတဲ့အနိမ့္ေတြနဲ႕ ျမင့္သထက္ျမင့္လာတာေတြကို သတ္မွတ္တဲ့အေျခအေနျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းမွ ပိုနိမ့္သြားတဲ့ အျမင့္ေတြနဲ႕နိမ့္သထက္နိမ့္လာတဲ့ အတြဲေတြကို ျဖစ္ေစတဲ့အခါ အက်ေစ်းလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အက်ေစ်းလမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ဥပမာကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

st2.png

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဒီပံုထဲမွာ လုပ္ခဲ့သလိုမ်ိဳးပဲ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား ဇယားအျမင့္ေတြနဲ႕ အနိမ့္ေတြကို trendlines လို႕ေခၚတာနဲ႕ အျမဲလိုလိုခ်ိတ္ဆက္ၾကတတ္ပါတယ္။ အျမင့္ႏွစ္ခုကို အက်လိုင္း (အမွတ္ ၁ႏွင့္ ၂)နဲ႕ခ်ိတ္ဆက္တဲ့အခါ ဒါဟာ downtrend လို႕ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္သည္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဒီလိုင္း (အမွတ္ ၃)ကို ေစ်းႏႈန္းထိတဲ့အခါ၊ ျပန္က်သြားျပီး သင္ေရာင္းခ်ႏိုင္မွာပါ။ အမွတ္ ၄ - ၅မွာ သင့္အေရာင္းအဝယ္ကို ပိတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဟာ သင္အသံုးခ်လို႕ရမည့္ နည္းပညာေတြထဲက တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အျမတ္ရႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားပိုရွိေစဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ သရုပ္ျပသင္ခန္းစားမ်ား ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။

ဘယ္သံုးသပ္ခ်က္ အမ်ိဳးအစားကို သံုးရမလဲ?

ယုတၱိတန္တဲ့ေမးခြန္းဟာ အခုဆိုဘယ္အခ်ိန္မွာ အေျခခံကိုသံုးမလဲႏွင့္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္ကို သံုးမလဲ။ အျခားသူမ်ားက သူတုိ႕က ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေစ်းႏႈန္းဇယားသာလိုအပ္သည္ဟု ခံစားၾကေပမယ့္ ေရာင္းဝယ္သူအခ်ိဳ႕ဟာ စီးပြားေရးသတင္းေတြေပၚမွာပဲ ေရာင္းဝယ္ၾကပါတယ္။ သံုးသပ္ခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကေတာ့ ေကာင္းက်ိဳးကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္။ နည္းလမ္းႏွစ္ခုလံုးဆီမွ အေကာင္းဆံုးဆုိတာကိုရယူဖို႕ အခြင့္အေရးတစ္ခုလဲ ရွိပါတယ္: စီးပြားေရးသံုးသပ္ခ်က္၏ အကူအညီနဲ႕ အဝယ္၊ အေရာင္းေရြးျပီး၊ MetaTrader နည္းပညာကိရိယာေတြနဲ႕ သင့္အေရာင္းအဝယ္ကို ဝင္ေရာက္ရန္ အေကာင္းဆံုးအဆင့္ကို ဆံုျဖတ္ပါ။ ဒီနည္းနဲ႕ အျမတ္ရမည့္ အခြင့္အေရးကို ႏွစ္ဆတုိးလာပါလိမ့္မည္!

တူညီေသာ

စီးပြားေရးျပကၡဒိန္ႏွင့္ ၎၏ေငြေၾကး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

စီးပြားေရးျပကၡဒိန္သည္ အေျခခံ Forex သံုးသပ္ခ်က္အတြက္ အေျခခံမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးအတြဲတစ္ခု၏ စြမ္းအားသည္ ေန႕စဥ္ထုတ္ေဝေနသည့္

ေစ်းလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ဘယ္လိုျခယ္လွယ္မလဲ?

လူသစ္ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးမွ အျမတ္နဲ႕ဘယ္လို စတင္ေရာင္းဝယ္ရမလဲဆုိတဲ့ အခ်က္အလက္ကို ရွာေနပါက၊ သူ/သူမသည္

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera