အေမရိကန္CPI & လက္လီအေရာင္း ေဒတာ

အေမရိကန္CPI & လက္လီအေရာင္း ေဒတာ

အေမရိကန္ CPI ေဒတာကို ဇန္န၀ါရီ ၁၂ရက္ ၁၅:၃၀ MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားဖို ့ရွိပါသည္.
အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္သည္ ဒီဇင္ဘာလကျပလပ္ခဲ့သည့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၂၀၁၈အတြင္း အတိုးနႈန္းတင္မႈ ၃ၾကိမ္ေလာက္အထိ တင္နိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္. ထိုကဲ့သို႔ အတိုးနႈန္း တင္ မတင္ဆိုသည္မွာ အေမရိကန္ CPI ေဒတာအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္. အေမရိကန္ CPI ေဒတာဆိုသည္မွာ အေမရိကန္နိင္ငံတြင္း စားသံုးသူမ်ား၏ အညႊန္းကိန္းကိုဆိုလိုပါသည္. နို၀င္ဘာလက လွ်ပ္စစ္နွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ ဓာတ္ဆီအစရွီေသာ စြမ္းအင္ေစ်းနႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ CPIေဒတာသည္ ၀. ၄ %အထိ ရွိလာမည္ဟုခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္. သို႔ရာတြင္ core CPIသည္ အစားအေသာက္နွင့္ စြမ္းအင္ေစ်းနႈန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈမျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းေဒတာထက္ ေလွ်ာ့နည္းခဲ့ျပီး ၀. ၁%သာ ထြက္ရွိခဲ့ပါသည္. ယခုလတြင္ ေဒတာအားေကာင္းျပီး ေငြေဖာင္းပြမႈေဒတာမ်ားပါ အားေကာင္းတာျမင္ရပါက USDတန္ဖိုးျမင့္တက္မည္ျဖစ္ျပီး ေဒတာအားေပ်ာ့ပါက ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းနိုင္ပါသည္. 
ေငြေဖာင္းပြမႈေဒတာနွင့္အတူ အေမရိကန္ လက္လီအေရာင္း ေဒတာပါ တပါတည္းထြက္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္. ထိုေဒတာမ်ားကိုၾကည့္ျပီး ခရစ္စမတ္ကာလမတိုင္မီ အေမရိကန္နိုင္ငံသားမ်ား ၀ယ္ယူသံုးစြဲမႈအေျခအေနမ်ားကိုသိရွိနိုင္မည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. 
usd

တူညီေသာ

နယူးဇီလန္ လက္လီအေရာင္း ေဒတာ

ေဖဖာ္၀ါရီ ၂၃ရက္ ၁၁:၄၅ MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ နယူးဇီလန္ လက္လီအေရာင္းေဒတာကို ေစ်းကြက္က သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. အျခားနိုင္ငံမ်ား၏ လက္လီအေရာင္းေဒတာမ်ားထြက္ခ်ိန္ထက္ ေနာက္က်သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ယခုေဒတာထြက္ခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္အေပၚ လႈပ္ခတ္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္. 

nzd

လူၾကိုက္မ်ားေသာ

ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲ

ေအာက္တိုဘာ ၁၆တြင္ က်င္းပမည့္ ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ထရိတ္ဒါအမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၁၄:၄၅ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. ဥေရာပဗဟိုဘဏ္အႀကီးအကဲ မာရီယို ဒရာဂီ၏ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲကိုပါ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္. 

eur
နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ ်က္

နယူဇီးလန္၏ စက္တင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလုပ္သမားပါတီအႏိုင္ရၿပီးေနာက္ နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ္တြင္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္. ႏိုင္ငံတြင္မၾကာမီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ Jacinda Ardern၏ အဆိုအရ ဗဟိုဘဏ္အက္ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အစီအစဥ္႐ွိထားေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္. 

nzd

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera