အေမရိကန္ NFPေဒတာ, ပ်မ္းမ်ွလုပ္ခလစာရ႐ွိမႈႏႈန္းထား ႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းေဒတာ

အေမရိကန္ NFPေဒတာ, ပ်မ္းမ်ွလုပ္ခလစာရ႐ွိမႈႏႈန္းထား ႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းေဒတာ

စက္တင္ဘာလကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္အလုပ္သမားေစ်းကြက္ေဒတာ ၃ခုစလံုးသည္ ေစ်းကြက္ခန္႔မွန္းထားခဲ့သည္ထက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါသည္. လုပ္ခလစာတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၀. ၃%မွ ၀. ၁%, NFPေဒတာမွာ ေမ်ွာ္မွန္းႏႈန္းထား ၁၈၀၀၀၀၏ ေအာက္ထစ္ ၁၅၆၀၀၀ အထိသာ႐ွိခဲ့ၿပီး, အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းမွာ ၄. ၃%မွ ၄. ၄%အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္. 
ထို႔ေၾကာင့္ေစ်းကြက္က ယခုထြက္႐ွိမည့္ေဒတာကို ဆက္ၿပီးက်မလား အေျခအေနျပန္ေကာင္းလာမလားဆိုတာကို စိတ္အားထက္သန္စြာေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. ယခုထြက္႐ွိမည့္ေဒတာသည္ ေစ်းကြက္က စိတ္ပ်က္ဖြယ္ က်ဆင္းခဲ့ပါက အားမေကာင္းခဲ့ပါက USDတန္ဖိုး သိသိသာသာက်ဆင္းသြားႏိုင္ပါသည္. ေဒတာအားေကာင္းခဲ့ပါက USDေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာႏိုင္ပါသည္.  
ေဒတာကို ေအာက္တိုဘာ ၆ရက္ ၁၅:၃၀ MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားဖို ့ရွိပါသည္.

usd

တူညီေသာ

နယူးဇီလန္ လက္လီအေရာင္း ေဒတာ

ေဖဖာ္၀ါရီ ၂၃ရက္ ၁၁:၄၅ MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ နယူးဇီလန္ လက္လီအေရာင္းေဒတာကို ေစ်းကြက္က သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. အျခားနိုင္ငံမ်ား၏ လက္လီအေရာင္းေဒတာမ်ားထြက္ခ်ိန္ထက္ ေနာက္က်သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ယခုေဒတာထြက္ခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္အေပၚ လႈပ္ခတ္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္. 

nzd

လူၾကိုက္မ်ားေသာ

ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲ

ေအာက္တိုဘာ ၁၆တြင္ က်င္းပမည့္ ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ထရိတ္ဒါအမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၁၄:၄၅ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. ဥေရာပဗဟိုဘဏ္အႀကီးအကဲ မာရီယို ဒရာဂီ၏ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲကိုပါ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္. 

eur
နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ ်က္

နယူဇီးလန္၏ စက္တင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလုပ္သမားပါတီအႏိုင္ရၿပီးေနာက္ နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ္တြင္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္. ႏိုင္ငံတြင္မၾကာမီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ Jacinda Ardern၏ အဆိုအရ ဗဟိုဘဏ္အက္ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အစီအစဥ္႐ွိထားေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္. 

nzd

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera