အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ ်က္

အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ ်က္

ယခုႏိုဝင္ဘာလေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းကို ယခင္အတိုင္းမေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္ထား႐ွိလိမ့္မည္ဟု ေစ်းကြက္က ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္. ဒီဇင္ဘာေဆြးေႏြးပြဲတြင္သာ အတိုးႏႈန္းတင္လိမ့္မည္ဟု တြက္ဆထားၾကပါသည္. ယခုလ ဗဟိုဘဏ္၏ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ပါ အတိုးႏႈန္းတင္မည့္အေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္မာမာေျပာဆိုမည့္ပံုမေတြ႔ရႏိုင္ဟုပါ ခန္႔မွန္းထားၾကတာျဖစ္ပါသည္. 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ Fed၏ အတိုးႏႈန္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ႏိုဝင္ဘာ ၁ရက္ ၂၀:၀၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ရာ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဒီဇင္ဘာတြင္အတိုးႏႈန္းတင္ေရးအတြက္ သဲလြန္စမ်ားကို သိ႐ွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္. ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ USDအေပၚတြင္ သိသိသာသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္ရာ ထရိတ္ဒါမ်ားအေနျဖင့္ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္.

usd

တူညီေသာ

နယူးဇီလန္ လက္လီအေရာင္း ေဒတာ

ေဖဖာ္၀ါရီ ၂၃ရက္ ၁၁:၄၅ MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ နယူးဇီလန္ လက္လီအေရာင္းေဒတာကို ေစ်းကြက္က သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. အျခားနိုင္ငံမ်ား၏ လက္လီအေရာင္းေဒတာမ်ားထြက္ခ်ိန္ထက္ ေနာက္က်သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ယခုေဒတာထြက္ခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္အေပၚ လႈပ္ခတ္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္. 

nzd

လူၾကိုက္မ်ားေသာ

ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲ

ေအာက္တိုဘာ ၁၆တြင္ က်င္းပမည့္ ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ထရိတ္ဒါအမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၁၄:၄၅ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. ဥေရာပဗဟိုဘဏ္အႀကီးအကဲ မာရီယို ဒရာဂီ၏ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲကိုပါ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္. 

eur
နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ ်က္

နယူဇီးလန္၏ စက္တင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလုပ္သမားပါတီအႏိုင္ရၿပီးေနာက္ နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ္တြင္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္. ႏိုင္ငံတြင္မၾကာမီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ Jacinda Ardern၏ အဆိုအရ ဗဟိုဘဏ္အက္ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အစီအစဥ္႐ွိထားေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္. 

nzd

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera