အဂၤလန္နိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲ

အဂၤလန္နိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲ

အဂၤလန္ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္မ်ားကို လစဥ္လတိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးေလ့ရွိပါသည္.. ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ရက္ ၁၄:၀၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. ေငြေၾကးမူ၀ါဒေျပာင္းလဲရန္အလားအလာမရွိဟု ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္. ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္အဓိကအခ်က္မွာ ေငြေၾကးမူ၀ါဒေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ မဲေပးမႈအေျခအေနကို သတိထားေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္. 
အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အတိုးနႈန္းတင္ရန္မဲေပးသူအေရအတြက္, အတိုူနႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ - အတိုးနႈန္းမေျပာင္းလဲရန္မဲေပးသူအေရအတြက္ကို စစ္စတမ္ X-X-X မွ ျပသေပးမည္ျဖစ္သည္. ထို အမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိးတြင္မဲေပးသည့္ မဲအေရအတြက္နွင့္ ယခင္မဲေပးခဲ့သည့္အေရမ်ားအတြက္မ်ားကို နႈိုင္းယွသ္ျပီး ေနာင္လာမည့္ မဲေပးပြဲကို ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္. ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒွီဇင္ဘာမဲေပးပြဲတြင္မူ အားလံုးက အတိုူးနႈန္းကိုမေျပာင္းလဲရန္မဲေပးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ စတာလင္ေပါင္ေငြလဲနႈန္း ေအးေနခဲ့ပါသည္. ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္ သံုးလပတ္ ေငြေဖာင္းပြမႈေဒတာကိုပါ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ရာ GBPေငြလဲနႈန္း သိသိသာသာ လႈပ္ခတ္မည္ျဖစ္ပါသည္.
gbp

တူညီေသာ

နယူးဇီလန္ လက္လီအေရာင္း ေဒတာ

ေဖဖာ္၀ါရီ ၂၃ရက္ ၁၁:၄၅ MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ နယူးဇီလန္ လက္လီအေရာင္းေဒတာကို ေစ်းကြက္က သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. အျခားနိုင္ငံမ်ား၏ လက္လီအေရာင္းေဒတာမ်ားထြက္ခ်ိန္ထက္ ေနာက္က်သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ယခုေဒတာထြက္ခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္အေပၚ လႈပ္ခတ္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္. 

nzd

လူၾကိုက္မ်ားေသာ

ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲ

ေအာက္တိုဘာ ၁၆တြင္ က်င္းပမည့္ ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ထရိတ္ဒါအမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၁၄:၄၅ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. ဥေရာပဗဟိုဘဏ္အႀကီးအကဲ မာရီယို ဒရာဂီ၏ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲကိုပါ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္. 

eur
နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ ်က္

နယူဇီးလန္၏ စက္တင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလုပ္သမားပါတီအႏိုင္ရၿပီးေနာက္ နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ္တြင္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္. ႏိုင္ငံတြင္မၾကာမီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ Jacinda Ardern၏ အဆိုအရ ဗဟိုဘဏ္အက္ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အစီအစဥ္႐ွိထားေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္. 

nzd

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera