နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲ

နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲ

နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ္၏ ျသဂုတ္လေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အတိုးႏႈန္းကို ယခင္ႏႈန္းထားအတိုင္းသာ မေျပာင္းမလဲထား႐ွိခဲ့ပါသည္. RBNZ အႀကီးအကဲ Graeme Wheelerအဆိုအရ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားစြာ ႐ွိေနေသးသည့္အတြက္ ယခုႏႈန္းထားအတိုင္းသာ ဆက္ထားၿပီး စဥ္းစားအခ်ိန္ယူမည့္ပံုေပၚေနပါသည္. Wheelerသေဘာထားသာ အေလးသာသြားပါက ေစ်းကြက္တြင္ NZDတန္ဖိုးက်ဆင္းႏိုင္ပါသည္. ထို႔အျပင္ နယူးဇီလန္အစိုးရသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္ကို မျကာေသးမီကပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္.    
နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ္ အေနႏွင့္ အတိုးႏႈန္းတင္မည့္ကိစၥအား dovish ေလသံေပ်ာ့ခဲ့ပါက NZDတန္ဖိုး က်ဆင္းႏိုင္ပါသည္. ဗဟိူဘဏ္တာဝန္႐ွိသူမ်ား၏ မွတ္ခ်က္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားထဲတြင္ အတိုးႏႈန္းတင္ဖို႔ကိစၥႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ေျပာသံဆိုသံပိုၾကားရပါက နယူးဇီလန္ေငြေၾကး တန္ဖိုးျမင့္တက္ႏိုင္ပါသည္. 
နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္ ၂၃:၀၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး NZDကို ေရာင္းဝယ္ရန္ အခ်ိန္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. 
nzd

တူညီေသာ

နယူးဇီလန္ လက္လီအေရာင္း ေဒတာ

ေဖဖာ္၀ါရီ ၂၃ရက္ ၁၁:၄၅ MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ နယူးဇီလန္ လက္လီအေရာင္းေဒတာကို ေစ်းကြက္က သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. အျခားနိုင္ငံမ်ား၏ လက္လီအေရာင္းေဒတာမ်ားထြက္ခ်ိန္ထက္ ေနာက္က်သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ယခုေဒတာထြက္ခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္အေပၚ လႈပ္ခတ္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္. 

nzd

လူၾကိုက္မ်ားေသာ

ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲ

ေအာက္တိုဘာ ၁၆တြင္ က်င္းပမည့္ ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ထရိတ္ဒါအမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၁၄:၄၅ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. ဥေရာပဗဟိုဘဏ္အႀကီးအကဲ မာရီယို ဒရာဂီ၏ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲကိုပါ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္. 

eur
ၾသစေတးလွ်ဗဟိုဘဏ္ ေဆြးေႏြးပြဲ

ျသစေတးလ်ွဗဟိုဘဏ္ (RBA)၏ မူဝါဒမ်ားသည္ AUDအတြက္ အဓိက အေရးပါဆံုးမူဝါဒမ်ားျဖစ္ပါသည္. ဗဟိုဘဏ္မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၇ရက္ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္. 

aud

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera