ကေနဒါ CPIေဒတာနွင့္ လက္လီအေရာင္းေဒတာမ်ား

ကေနဒါ CPIေဒတာနွင့္ လက္လီအေရာင္းေဒတာမ်ား

ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ေငြေဖာင္းပြမႈအေျခအေနေဒတာသည္ Forexထရိတ္ဒါမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ေဒတာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္. CPIေဒတာမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ေနာက္တစ္ႀကိမ္အတိုးႏႈန္းတင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. ကေနဒါဗဟိုဘဏ္ အေနႏွင့္ ယခုထြက္႐ွိမည့္ေဒတာမ်ား ဆက္လက္ေကာင္းမြန္ေနပါက ဘဏ္အတိုးႏႈန္းတင္မည့္အလားအလာ႐ွိေနဦးမည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ရပါသည္.
ကေနဒါ၏ ႏွစ္စဥ္ေငြေဖာင္းပြမႈေဒတာမွာ ဇြန္လတြင္ ၁. ၀% ႐ွိခဲ့ရာမွ ဇူလိူင္လတြင္မူ ၁. ၂%အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္. ထို႔ေၾကာင့္ ကေနဒါဗဟိုဘဏ္သည္ ၇ႏွစ္တာကာလအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အတိုးႏႈန္းျမႇင့္တင္ခဲ့ပါသည္. ယခုထုတ္ျပန္မည့္ CPIေဒတာသည္ ေစ်းကြက္ကခန္႔မွန္းထားသည့္ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါက CADတန္ဖိုးျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒတာက်ဆင္းခဲ့ပါက ကေနဒါေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းသြားႏိုင္ပါသည္.
လက္လီအေရာင္းေဒတာကို စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ေဒတာသည္ သံုးလဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇြန္လတြင္လည္း ဆက္လက္ေကာင္းမြန္ခဲ့ပါသည္. ယခုေဒတာသည္ အတိုးႏႈန္းအတြက္အေရးႀကီးရံုသာမက ႏိုင္ငံေငြလဲႏႈန္းအတြက္ပါ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. 

တူညီေသာ

နယူးဇီလန္ လက္လီအေရာင္း ေဒတာ

ေဖဖာ္၀ါရီ ၂၃ရက္ ၁၁:၄၅ MT အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ နယူးဇီလန္ လက္လီအေရာင္းေဒတာကို ေစ်းကြက္က သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. အျခားနိုင္ငံမ်ား၏ လက္လီအေရာင္းေဒတာမ်ားထြက္ခ်ိန္ထက္ ေနာက္က်သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ယခုေဒတာထြက္ခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္အေပၚ လႈပ္ခတ္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္. 

nzd

လူၾကိုက္မ်ားေသာ

ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲ

ေအာက္တိုဘာ ၁၆တြင္ က်င္းပမည့္ ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ထရိတ္ဒါအမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္. ေငြေၾကးဆိုင္ရာမူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၁၄:၄၅ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. ဥေရာပဗဟိုဘဏ္အႀကီးအကဲ မာရီယို ဒရာဂီ၏ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲကိုပါ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္. 

eur
နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ ်က္

နယူဇီးလန္၏ စက္တင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလုပ္သမားပါတီအႏိုင္ရၿပီးေနာက္ နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ္တြင္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္. ႏိုင္ငံတြင္မၾကာမီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ Jacinda Ardern၏ အဆိုအရ ဗဟိုဘဏ္အက္ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အစီအစဥ္႐ွိထားေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္. 

nzd

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera